Türk Ticaret Kanunu - Zorunlu Web Sitesi Yasası!

 
1. Nedir?
Sermaye şirketlerinin internet siteleri oluşturmaları varsa mevcut web sitelerinin bir bölümünü “bilgi toplumu hizmetlerine” uyarlamalarını (Şirketin bazı bilgilerini, dokümanlarını ve duyurularının yayaınlanmasını zorunlu kılan bir kanun
2. Kimler yaptırmak zorunda?
Bütün sermaye şirketlerini (Limited, Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler) kapsıyor.
3. Neden böyle bir zorunluluk getiriliyor?
Kanunun şeffaflık ilkesi gereği şirketlere ait gerekli görülen bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması
4. Yürürlüğe Ne Zaman Girecek?
1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giriyor ve şirketlerin yürürlülük tarihinden itibaren 3 ay içersinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri isteniyor
5. Web sitenizde olması gereken teknik özellikler neler?
Kanunun şirketlerden istediği; gerekli bilgi, belge ve duyuruları sitelerinde yayınlamaları bununda iki yolu var 1.si bir ajans ile çalışıp her güncelleme başına belli bir ücret ödenmesi, 2.si yönetilebilir bir web sitesi ile bu güncellemelerin firma tarafından yapılması ki bu şekilde daha hızlı ve kolay dır
6. Web sitenizde bulunması gereken zorunlu içerikler hangileri?
Bu konuda çoğu kaynakta direk kanun maddelerini sıralamakla sınırlı kalmış ve bu bilgiler her firma türüne göre farklılık gösterdiği için en sağlıklısı firmanızın muhasebe müdürüne veya mali müşavirine danışarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.
7. Nelere dikkat etmeliyim?

Web siteniz var ise bunu kanuna uydururken aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz

- Mevcut web sitenizi faturalı yaptırmış iseniz faturada “6102 sayılı türk ticaret kanuna göre düzenlenmiştir.” şeklinde bir ibarenin olduğunu kontrol edin yoksa bunu eklettirin

- Hizmet aldığınız firma ile web sitenizin günlük veya haftalık olarak yedeklendiğine dair sözleşme imzalayın (Kanunda yedekleme ile ilgili bir madde bulunmamakta fakat, teknik bir sorun yaşanması durumunda yayınladığınız bilgi, belge ve duyuruları yedeklerinden tekrar yayına alabilmeniz zor durumda kalmamanız için önemli.)

Web siteniz yoksa ve sıfırdan yaptıracak iseniz dikkat etmeniz gerekenler; 

- Herşeyden önce yaptıracağınız web sitenizin size fayda sağlaması lazım buda web sitenizin google’da bulunabilirliliği, estetik görünümü ve yönetilebilen bir yapıda olması ile sağlanır.

- Yukarda bahsettiğimiz maddeler ışığında site hazırlanmalı

- Web sitenizi teslim aldıktan sonra kesilecek faturada alan adınızın örn./ www.firmaadiniz.com geçtiğinden ve “6102 sayılı türk ticaret kanuna göre düzenlenmiştir.” gibi bir ibarenin olduğundan emin olun yoksa bunu eklettirin

- Hizmet aldığınız firma ile web sitenizin günlük veya haftalık olarak yedeklendiğine dair sözleşme imzalayın (Kanunda yedekleme ile ilgili bir madde bulunmamakta fakat, teknik bir sorun yaşanması durumunda yayınladığınız bilgi, belge ve duyuruları yedeklerinden tekrar yayına alabilmeniz zor durumda kalmamanız için önemli.)

8. Hukuki ve Cezai sorumluluklar neler?

Hukuki ve Cezai sorumluluklar ile ilgili açıklama kanunun 562. maddesinin 12. fıkrasında açıkça yer alıyor.

MADDE 562
(12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

TBMM sitesinde yer alan, Tam kanun metnine buradan erişebilirsiniz.